Americká vláda pôjde tvrdšie po digitálnych gigantoch

tvrdšie po digitálnych gigantoch

V USA sa chystá pritvrdenie protimonopolnej agendy. Nová šéfka americkej obdoby protimonopolného úradu avizuje návrat ku koreňom, teda k silnejšiemu zameraniu sa na ekonomické postavenie veľkých spoločností na trhu.

Nerovnosť a ňou spôsobné sociálne nepokoje budú hlavnými hybnými silami ovplyvňujúcimi spoločnosť v nasledujúcich rokoch. Trend globalizácie a uprednostňovania kapitálu na úkor práce, ku ktorému dochádzalo od začiatku 80tych rokov, teraz prichádza k svojmu záveru.

Americká právnička Lina Khan, špecializujúca sa na protimonopolné právo, sa čoskoro stane komisárkou Federálnej obchodnej komisie USA. Ide o americkú obdobu protimonopolného úradu. V nedávnom prejave v americkom Senáte sa L. Khan vrátila k pôvodným koreňom protimonopolnej regulácie platnej pred zhruba sto rokmi.

Znamená to návrat k zameraniu sa na ekonomickú silu účastníkov trhu, nie len na „blaho“ spotrebiteľa, ako je tomu dnes. K posunu protimonopolnej agendy v prospech práv spotrebiteľa došlo počas mnohých dekád počnúc svetovou vojnou, cez ekonomickú až po finančnú krízu. Trhová sila účastníkov sa stratila z hľadáčika regulačných úradov.

Dôsledkom toho bolo množstvo fúzií a akvizícií, ku ktorým dochádzalo pod zámienkou poskytovania výhod pre koncového spotrebiteľa. L. Khan uvádza ako príklad spoločnosť Amazon. Tá svojim monopolným postavením tlačí na dodávateľov tovarov a služieb, ktorých produkty predáva, tak silno, že dodávatelia nemajú dosť peňazí na svoj ďalší rozvoj a zvyšovanie miezd. Protimonopolným orgánom to však nevadí, pretože ceny pre koncových spotrebiteľov klesajú.

Ďalším príkladom zneužívania ekonomickej sily sú spoločnosti Apple a Google, ktoré prevádzkujú dva najväčšie obchody s mobilnými aplikáciami. Firmy ako Spotify, Tile a Match Group usvedčujú dvoch technologických gigantov zo zneužívania ich dominantného postavenia.

L. Khan chce preto zvýšiť silu a vplyv americkej obchodnej komisie. Tá by sa mala podľa jej novej šéfky bližšie pozrieť na zneužívanie moci technologických gigantov. K zmene nepríde zo dňa na deň, investori však tento nový trend nemôžu ignorovať.

Finančné trhy už začali túto zmenu v protimonopolnej agende započítavať do cien, čo sa prejavilo poklesom akcií Apple a Google.

Keď sa zmena zavŕši, bude to mať ďalekosiahle dôsledky pre celú ekonomiku. Dobrou správou je, že sa posilní konkurencia. Sklamaní však budú akcionári veľkých technologických spoločností.