Čo je to kryptomenový fork, prečo vzniká a aké forky poznáme?

Čo je to kryptomenový fork, prečo vzniká a aké poznáme?

V tomto článku si predstavíme a objasníme veľmi častý pojem a to je kryptomenový fork.

Základný krok je však porozumieť tomu, čo je to blockchain a ako funguje. Keďže ide o tzv. verejnú databázu a históriu transakcií, môže do nej nazrieť každý, rovnako aj do zdrojového kódu.

Zdrojový kód sa však nedá len tak upraviť a premietnuť do celej siete. Dá sa to, až keď sa na úprave zhodne väčšina užívateľov a tým pádom vznikne fork. Samotný Fork teda predstavuje akési rozvetvenie od pôvodného systému, ktoré sa ďalej nezávisle vyvíja.

Ak sa veľká časť užívateľov siete nedohodne, alebo rozhodne zmeniť pravidlá, zatiaľ čo by si zvyšok ponechal pôvodné, tak nastáva rozpor. Fork teda v preklade pripomína vidličku, kde rúčka vidličky predstavuje rovnaký blockchain, no v momente rozdelenia sa vetví a každý ide svojou vlastnou cestou.

Aké kryptomenové forky poznáme?

Fork môže vzniknúť dobrovoľne alebo nedobrovoľne a to vtedy, ak sa väčšina užívateľov siete nedohodne alebo chce zmenu. Vo svete kryptomien sa forky rozdeľujú na dva druhy a to soft-fork a hard-fork.

Soft-fork predstavuje zmenu v blockchaine, ktorá môže byť dočasná a spätne zlučiteľná, teda ide o akúsi úpravu siete. Využíva sa ako zmena protokolu, keď sa napr. nedodržujú nové pravidlá, preto sa vrátia k starým. Predchádzajúce bloky transakcií sa tak stanú neplatnými a staršia a aj nová, aktualizovaná verzia blockchainu sa stanú kompatibilnými, aby rozpoznali nové upravené bloky, ktoré zachovajú zhodu.

soft fork kryptomien

Soft-fork si preto vyžaduje len aktualizovať uzly a súhlasiť s novou verziou, čo je pre celú sieť menej chaotické.

Hard-fork predstavuje zmenu, ktorá už nie je kompatibilná so starým systémom. Vo svete kryptomien to najčastejšia nastáva pri zmene veľkostí blokov alebo jednoducho nezhode komunity.

Ide tak o zmenu, ktorá je trvalá a v blockchaine sa objaví vtedy, keď pôvodný systém nedokáže overovať bloky vytvorené už novými, vylepšenými uzlami.

Pri rozdelení dochádza k nakopírovaniu histórie blockchainu a databázy všetkých transakcií až do momentu rozdelenia, po ktorom vzniknú 2 samostatné kryptomeny s rovnakou históriou. Ďalej však idú každá svojou vlastnou cestou a spája ich len minulosť.

hard fork kryptomien

Najznámejší hard-fork prebehol 1. augusta 2017, kedy došlo k rozdeleniu Bitcoinu a novej kryptomeny Bitcoin cash. K forku viedla nezhoda spôsobu potvrdzovania transakcií, ktoré boli pomalé a pomerne drahé.

V momente rozdvojenia tak došlo k vytvoreniu rovnakého počtu nových mincí, ako mal bitcoin. Vlastníci bitcoinov tak dostali zdarma bitcoin cash v pomere 1:1.

Prečo vznikajú forky?

Hlavným dôvodom pre vznik forku býva hlavne to, že sa sieť nezhodne na fungovaní transakcií alebo na pravidlách, na ktorých sieť funguje. Rovnako, ak sa ľudia nedohodnú na ďalšom pokračovaní a vývoji.

Ak sa väčšia časť ľudí – vývojárov rozhodne pre nový spôsob fungovania, teda určitej zmeny, nastáva kryptomenový fork.

Fork v blockchaine môže vzniknúť aj vtedy, ak sa nedodržujú určité pravidlá a preto vzniknú nové, prípadne aj s novou kryptomenou.

Na záver, keďže je svet kryptomien pomerne stále v začiatkoch, forky zažívame a pravdepodobne budeme zažívať aj naďalej. Predstavujú často nevyhnutnú zmenu alebo vylepšenie. Avšak v prípade hard-forkov a teda rozdelení kryptomeny je otázne, či nová kryptomena uspeje. Rozhodne o tom vždy len jej využiteľnosť a dopyt od ľudí.