Komodity zdražejú. V pohodlí digitálneho sveta sme zabudli, že skutočný svet treba z niečoho vyrobiť

komodity

Za posledných 227 rokov sme mohli byť svedkami len šiestich, vyslovene rastúcich, období rastu komoditných trhov.

Myslíme si, že rastúce komodity sa rýchlo dostanú do pozornosti investorov a budú dominantnou témou v roku 2021. Kľúčovou hnacou silou je pretrvávajúca reakcia na pandémiu, ktorá iba urýchlila trend nerovnosti obyvateľov.

Od tejto chvíle uvidíme skutočnú zmenu systému, kedy politici sa odklonia od tradičného zamerania sa na zabezpečenie finančnej stability a namiesto toho upriamia pozornosť predovšetkým na sociálnu stabilitu.

ako rastú komodity

Zmena systému

Jedným z dôležitých aspektov zmeny systému sú náklady na fyzické a komoditné vstupy potrebné na uspokojenie rastúceho spotrebiteľského dopytu a rozsiahlych plánovaných investícií.

Naše ekonomiky po rokoch nedostatočných investícií nie sú pripravené na uspokojenie nového dopytu po potravinách, pohonných hmotách či priemyselných kovoch.

Najmä politická vôľa investovať do neefektívnej zelenej energie spôsobí obrovský nárast cien energie, pri pokuse konečne dosiahnuť skutočný pokrok v dekarbonizácii hospodárstva. Elektrické vozidlá sa stali symbolom transformácie a odklonu od fosílnych palív, ale zaujímavé je, že elektromobily potrebujú rádovo štyrikrát viac medi ako bežné automobily.

Budovanie infraštruktúry na zabezpečenie nabíjania automobilov, nehovoriac o ich nabíjaní z elektrickej siete, ktorú sa nebude vyrábať z uhlia, alebo plynu, ešte viac zvýši náklady.

Pravdepodobne bude prudko stúpať aj cena samotných fosílnych palív, pretože len málokto sa odváži do nich investovať, čo znamená, že toto odvetvie s najväčšou kapitálovou náročnosťou bude mať problém s rastom výroby, pričom marginálne náklady na kapitál ľahko prekročia 10 – 15%.

Investície do energie sú teraz menej ako 300 miliárd dolárov ročne

Čo je pokles o 600 miliárd dolárov spred desiatich rokov. Pamätajte, že týchto 300 miliárd dolárov musí uspokojiť stále rastúci dopyt po elektrine.

Stručne povedané, hybnými silami rastu komoditného trhu budú:

  • Nedostatok dodávok z dôvodu nedostatočných investícií s ohľadom na ochranu životného prostredia
  • Väčší dopyt po komoditách, pretože zelená transformácia spotrebuje oveľa viac rôznych komodít
  • Vládne fiškálne deficity, ktoré budú musieť zostať v platnosti najmenej desať rokov, aby sa dosiahol stanovený cieľ plnej zamestnanosti.
  • Vzostup Indie. Do roku 2030 bude mať populáciu takmer 1,5 miliardy ľudí, z čoho viac ako polovica bude mať menej ako 30 rokov. Tento mladý demografický profil predstavuje obrovský kontrast s Čínou, kde sa pracovná sila zmenšuje z dôvodu politiky jedného dieťaťa. Od teraz do roku 2030 bude India spotrebovať čoraz väčšiu časť svetových zdrojov.
  • Fyzický svet verzus online / digitálny svet. Pandémia tiež spôsobila výrazné zrýchlenie nákupu tovaru online.

Dopyt bol príliš vysoký na to, aby sa prispôsobila aj infraštruktúra

Napríklad sadzby za prepravu (pre kontajnery) sa zvýšia o 400% a odhadujeme, že náklady na doručenie „poslednej míle“ sa zvýšia v priemere o 50%.

Nie je dostatok kontajnerov, dodávkových vozidiel a osobných automobilov a vodičov, aby držali krok s rýchlosťou transformácie.

Vybudovanie infraštruktúry samozrejme ešte viac urýchli investície, čo následne spôsobí vyššie výdavky na základné zdroje, ako je železná ruda, oceľ, kobalt, platina, paládium, striebro, meď a ďalšie kovy.

Rok 2020 bol predovšetkým o zelenej transformácii

To je síce fajn, ale teraz je na rade implementácia, kedy sa dostávame do fyzického sveta so všetkými jeho obmedzeniami.

Rok 2021 bude rokom, v ktorom sa príbeh o ekologickej transformácii stretáva s nie príliš svetlou realitou. Tá sa vyznačuje príliš malou ponukou, nedostatočnou infraštruktúrou a svetom podnikania tak zaneprázdneným digitálnym a virtuálnym prostredím, že sa zabudlo na skutočný fyzický svet.

Ak by ste napríklad aj mali najlepší produkt na svete, ktorý môžete predávať v miliónoch, nie je vám to nič platné, ak ho nemôžete vyrobiť, odoslať a doručiť.

Rok 2021 nám preto pripomenie, ako musíme žiť, konať a zarábať peniaze v skutočnom svete.